web stranica koja se bori za pravo na oca !

 

 

VATRA SE MOŽE SAKRITI, DIM NE.

 

institucije - osobe koje su u protekle tri godine mimo zakona drastično ugrozile prava dvoje djece

 

CB H.Novi -  Ivan Mašulović, načelnik

- Milutin Prelević, inspektor

 

Gospodine Mašuloviću,

 

Pored toga, u dopisu ste, na više mjesta, opisujući postupke policije koristili izraze tipa: „protivno volji svoje supruge oduzeti djecu“, „mogućnost eventualnih nezakonitosti u dijelu koji se odnosi na obaveze prema djeci“, „vratio djecu majci te iz tog razloga nijesu preduzimane bilo koje mjere i radnje iz naše nadležnosti“ i tako dalje.

Gospodine Mašuloviću, zvanično Vas obavještavam da sam djeci o kojoj govorite ja – otac, koji prema svim važećim zakonima ima apsolutno ista prava u odnosu na djecu kao njihova majka. Kojim su zakonom inkriminisani prekršaji i krivična djela čija je bit odvodjenje djece kući u kojoj su se rodili i odrasli i kojim članovima kojeg zakona je propisano postupanje policije po volji jednog od roditelja?

Koliko je meni poznato, ovlašćenja policije da, u takvim slučajevima, bez odluke nekog od nadležnih organa, bilo šta preduzima su – nikakva, te su, dakle sve vaše „preventivne mjere i radnje“, u najblažoj verziji – uzaludno trošenje para poreskih obveznika, a u jednoj od gorih, predstavljaju zloupotrebu službenog položaja.

Po onome što se dosad pokazalo, činjenju krivičnih djela (na primjer lažnog prijavljivanja ili onemogućavanja mojih kontakata sa djecom) je sklona moja supruga, a ne ja. Iako je to očigledno, vaša služba uporno postupa tako da počinjem da se pitam – ako Nataša Novović jednoga dana podnese Centru bezbijednosti Herceg Novi prijavu da je moje postojanje „protivno njenoj volji“ – hoće li me hercegnovska policija, uz revnost koju je dosad pokazala postupajući po njenim prijavama – likvidirati.

Gospodine Mašuloviću, sve i da sam htio i ako budem htio - dok Sud ili Centar za socijalni rad ne donesu neku odluku, a dosad je nijesu donijeli – svoju djecu mogu da vodim kud ja hoću, potpuno jednako kao moja supruga. Uplitanje u to, jednostavno, nije posao policije. Ako mi Vi kažete da nije tako, budući da je moja supruga prije dva mjeseca, protivno mojoj volji, otela moju djecu od mene i njihovog starijeg brata, prijaviću je Centru bezbiijednosti Herceg Novi i tražiti asistenciju policije kako bi mi djeca bila vraćena.

(dio prepiske sa centrom bezbjednosti HN)

 

čitaj dalje

 

 CZSR H. Novi - Vukica Novaković, direktorica

            - Dragica Kosić, službenica

              - Željko Komar, dipl. pravnik

               - Jasna Đuričić, dipl. psiholog

" ŠTA REĆI A NE ZAPLAKATI "

Ima li neko na ovom bijelom svijetu ko bi mi objasnio ili bar uputio na izvore i otkrića da je djeci neophodno prisustvo majke ali ne i oca, kao i na to da je prednost to što se djeca nijesu odvajala od majke, koja ih je odvojila od oca?

Kako prežive djeca čija majka radi noću,ili je zbog posla odsutna po nekoliko dana, možda je ovaj sve samo ne "stručni tim" na pragu otkrića uzroka svih problema savremenog društva, vjerovatno po njima žena bi trebalo do punoljetstva djece da bude samo majka.

 

čitaj dalje

 

 

OSNOVNO TUŽILAŠTVO H. Novi

- Vojvodić Jovan, Osnovni državni tužilac

 

REPUBLIKA CRNA GORA
VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC

Predmet: Predstavka na rad Osnovnog državnog tužioca Herceg Novi


Osnovnom državnom tužiocu u Herceg Novom, zbog toga što mi već godinu dana (od 22.02.05.) supruga Nataša Novović, rođena Bulatović, onemogućava i otežava kontakt sa djecom, a Centar za socijalni rad Herceg Novi joj u tome protivno zakonu pomaže, podnio sam tri krivične prijave.

Prve dvije prijave podnio sam 20. aprila 2005. godine.

Prijavu protiv supruge podnio sam zato što sam smatrao da je drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila spokojstvo i duševno stanje naše dvoje maloljetne djece, Sare, rođene 2001. i Jakova rođenog 2003. godine i moje tako što je nakon odlaska iz naše kuće u Beranama, uz objašnjenje da ide u posjetu majci u Igalu, trajno napustila porodičnu zajednicu i djecu zadržala kod sebe u Igalu, nakon čega mi onemogućava da sa njima ostvarim normalan kontakt, čime je izvršila krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz člana 220. stav 1 Krivičnog zakona RCG.

Prijava je odbačena, o čemu sam 1. februara ove godine u Osnovnom tužilaštvu usmeno informisan. Pismeno obavještenje o tome ni do danas nijesam dobio.

Prijavu protiv Dragice Kosić i Vukice Novaković, radnica Centra za socijalni rad Herceg Novi podnio sam jer su nesavjesnim postupanjem povrijedile moja prava i nijesu postupale u skladu sa Porodičnim zakonom RCG, čime su izvršile krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417. stav 1. Krivičnog zakona RCG. Svojim nečinjenjem, odugovlačenjem postupka i zloupotrebom roka od 30 dana, CSR HN onemogućavao me je u vršenju osnovnog roditeljskog i ljudskog prava – da viđam svoju djecu. Pored toga, i onda kad sam nakratko bio sa svojom djecom, zahvaljujući Centru za socijalni rad Herceg Novi – bio sam pod nadzorom policije.

Iako sam Osnovnom tužiocu blagovremeno dostavio, pored ostalog, dokumente koji pokazuju da g. Vukica Novaković potpisuje i pečatom ovjerava tvrdnju da me iz Centra za socijalni rad niko nije prijavljivao CB Herceg Novi i kopiju prijave protiv mene koju je policiji podnijela radnica tog Centra Dragica Kosić, iz čega je svakom laiku jasno da je riječ o nesavjesnom radu, Osnovni tužilac u Herceg Novom je i ovu prijavu odbacio.

U okviru brakorazvodne parnice, koja se vodi u Osnovnom sudu u Beranama, 23. decembra donešena je privremena mjera kojom se određuje da od 1. februara 2006. godine djeca treba da budu povjerena meni na staranje, vaspitavanje i izdržavanje.
Rješenje je sadržalo klauzulu izvršnosti.

Tog dana sam došao u Herceg Novi kako bi preuzeo djecu. Prethodno sam se nekoliko puta telefonom čuo sa suprugom koja mi je rekla da će poštovati odluku Suda i da će sve biti u redu. Ujutro, 1. februara, kada sam stigao u Herceg Novi supruga se nije javljala na telefon.

Prethodno obavijestivši policiju da idem da djecu potražim u stanu i da ne znam na šta ću tamo naići, stigao sam pred kuću gdje me je dočekala zatvorena metalna ograda i pušteni psi koji su bjesomučno arlaukali. Kasnije sam još jednom dolazio pred kuću, ali djece i supruge ponovo nije bilo, a nije odgovarala ni na moje kasnije telefonske pozive.

Istoga dana Osnovnom državnom tužiocu u Herceg Novom podnio sam krivičnu prijavu protiv supruge zbog izvršenja krivičnih djela: oduzimanje maloljetnog lica iz člana 217. KZ RCG, kao i krivičnih djela nasilje u porodici i nepoštovanje odluke Suda.

Iako je od tada prošlo čitavih mjesec dana, po ovoj prijavi u Osnovnom tužilaštvu još nije donešena nikakva odluka, a 28. februara 2006.g., kada sam zamolio za informacije o tom postupku, dobio sam obavještenje da se čeka „izjašnjenje“ Centra za socijalni rad Herceg Novi. Ne znam zašto.

U Centru za socijalni rad, inače, na dan kada je trebalo da preuzmem djecu, odbili su da mi pruže bilo kakvu pomoć, pa čak i to da mi obezbijede da ih makar vidim. Nijesu se potrudili niti da sa mojom suprugom stupe u kontakt telefonom. Ranije su u Centru za socijalni rad Herceg Novi odlučili da moja djeca ne mogu dolaziti u Berane„zbog težine i nesigurnosti putovanja“, što je izraz krajnjeg bezobrazluka i očigledne diskriminacije po regionalnoj osnovi. Zbog toga bi, naravno, trebalo da odgovaraju, ali moj cilj nije beskrajno optuživanje svih i svakoga, već jedino to da, jednako sa svojom suprugom, imam pravo da se staram o svojoj djeci. Smatram da je, na osnovu Porodičnog zakona, i država dužna da mi to omogući, a Osnovni državni tužilac da ponašanje koje nije u skladu sa zakonom – sankcioniše.

Molim vas da preispitate rad Osnovnog državnog tužioca, jer po svemu što je dosad učinjeno strahujem da u Osnovnom tužilaštvu, u najmanju ruku, postupaju više u skladu sa predrasudom da nasilje u porodici mogu činiti samo muškarci, nego u skladu sa zakonom propisanom ravnopravnošću polova i činjenicom da su otac i majka pred zakonom jednaki.

Očekujem da ćete, zbog prirode problema, o ovome odlučiti hitno.

Berane, 3. mart 2006. god.
                                  Nebojša Novov
 

 

 

 

OSNOVNI SUD Berane - sutkinja  Ljubinka Miletić

VIŠI SUD B. Polje  - sudija Radivoje Zeković

                   - sudija Ramo Striković

                    - sudija Nedeljko Mrdak

 

Na sve moje molbe i podnošenje dokaza da, ne dopuštajući mi da viđam djecu, supruga i sud, djecu i mene lišavaju elementarnih ljudskih prava, te da se moja supruga, koristeći djecu kao taoce, ponaša nasilnički i da ne poštuje ni odluke Suda, sudija Ljubinka Miletić odgovara ucjenom da sam se trebao odreći borbe za starateljstvo i da bih onda djecu mogao da viđam. Citiram:
’’ Odustani od zahtjeva za starateljstvo i pusti da se ovo završi pa ćeš djecu vidjeti za neki vikend i moći ćeš sa njima da prošetaš.’’

Pokušajem ukidanja rješenja o vještačenju u Beogradu odredjenog rješenjem Osnovnog suda u Beranama određeno je sprovođenje vještačenja u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu ’’radi komparativne procjene roditeljske podobnosti u postupku razvoda braka i mišljenja o povjeravanju maloljetne djece’’. Vještačenje je zakazano 10.01.2006. a započeto 09.03.2006. i nije sprovedeno zato što se moja supruga ’’nije odazvala pozivu niti se javila da obrazloži svoj nedolazak’’, o čemu je sud obaviješten 10.03.2006. uz napomenu ’’da ukoliko ponovo uputite stranke u naš institut, mi ćemo ih pozvati prioritetno, mimo liste zakazivanja.’’

Na roćištu 04.07.2006. sudeći sudija ukida ovo rješenje Suda, postupa po volji tužilje i pomaže joj u prikrivanju njene, prije svega emocionalne nepodobnosti za vršenje roditeljskog prava koji bi se u postupku vještačenja otkrili. Da bi obezbijedila «pokriće» za ukidanje već donijetog rješenja o vještačenju, sudeći sudija angažuje psihologa, ali ne sa teritorije nadležnosti ovog, ili nekog od sudova iz susjednih opština, nego baš iz Kotora, tj. iz neposrednog susjedstva tužilje koja živi u Herceg Novom. Vještak je svoju « stručnost» pokazao na djelu i ekspresno, za samo jedan sat, proučio predmet koji čine stotine stranica, i procijenio nas kao stranke i dao svoje ’’ stručno ’’ mišljenje. Postupak procjene na Institutu traje oko dva mjeseca, u njega su uključeni stručnjaci raznih profila i uključuje i razgovore sa djecom.

Napominjem da je sudija imala i jedan korektan postupak - odredila je da troškove vještačenja snosi tužilja, što smatram ispravnim jer je za tužilju i radila..
Pored toga sudija dalje tvrdi da po zakonu djeca pripadaju majci - ja ne znam
koji je to zakon.

Porodični zakon RCG propisuje


Član 59.
Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno.
 

Član 68.
Ako se roditelji nijesu sporazumjeli o čuvanju, vaspitanju i izdržavanju maloljetne djece ili ako njihov sporazum ne odgovara interesima djece, sud će, po pribavljenom mišljenju organa starateljstva i ispitati sve okolnosti i odlučiti da li će sva djeca biti kod jednog roditelja, ili će neka biti kod majke a neka kod oca.

Roditelj koji sprečava drugog roditelja da sa djecom održava lične odnose nije podoban da mu se djeca ostave na čuvanje i vaspitavanje. ( Sudska praksa, Vrhovni sud Srbije , Rev.722/89 )

Sudija je prekršio Ustav Crne Gore koji propisuje da su svi pred zakonom jednaki ( te tako, valjda, i majka i otac), kao i Konvenciju Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta u kojoj piše da „pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utiču na dijete, najvažnija mora biti dobrobit djeteta“ te da „ svako djete ima pravo na život sa svojim roditeljem ili zadržavanje veze ako je odvojeno od bilo kojeg roditelja“.
Onemogućavanje djeteta da kontaktira sa jednim od roditelja, po definiciji, predstavlja emocionalno zlostavljanje djece i ja se nadam da ćete mi pomoći da ostvarim pravo da se o njihovoj sudbini odlučuje na zakonit i pravedan način, kao i moje pravo na jednakost pred zakonom.

Molim vas da pri razmatraju ovog zahtjeva obratite pažnju da se radi o sudbini dvoje ni krive ni dužne djece, te da odluku treba donijeti prije svega u njihovom interesu.

Apsolutno sam siguran da nema tog Boga, vještaka i sudije koji prema božjim, profesionalnim i ljudskim zakonima ima pravo da odluči da djeca ne treba da viđaju oca. Zato Vas, još jednom molim, da sudiju koji je to pokušao da radi i moj kontakt sa djecom uslovio mojim odustajanjem od staranja o njima, izuzmete iz ovog slučaja

Berane, 05.07.2006.

(dio prepiske sa Osnovnim sudom Berane)

 

čitaj dalje

 

sudski vještak - spec. med. Branka Mitrić

radimo dalje !!!

 

 

 UČINIMO NEŠTO

 

 

zvaće se i ovo lani !

_________________________________________________________

 


 

 

 

 

 
 

BiH: www.otac.ba
Hrvatska: www.otac-hr.com
Entire Balkans:
Father's Pride

Slovenija: drustvo-ostrzek.si

I

 
 

blogovi:

blog.vecernji.hr

rainman.bloger.hr

morgiana.blogger.ba

katanatati.blogspot.com

zodax.bloger.hr

renomateo.blog.hr

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta će meni moja dica reć - play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ujed se ne liječi ubijanjem psa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane   

copyright © otac 2007 / sva prava zadržana